Students and Teachers Back To School Offer

Nabídka pro za?átek ?kolního roku pro studenty a u?itele

Kupte si dnes ro?ní p?edplaceny plán a získejte 2 měsíce ZDARMA. Získejte v?echny aplikace Creative Cloud levněji ne? d?íve. Pospě?te si, nabídka brzy skon?í.?

P?vodní cena: 235,95 € za rok. Nyní: 196,60 € za rok.

?

?

Zkuste Creative Cloud

Vyzkou?ejte libovolnou kreativní aplikaci zdarma.

P?ipojte se ke kreativní komunitě a prozkoumejte v?echny na?e aplikace pro stolní po?íta?e v rámci bezplatného vyzkou?ení. Vyu?ijte p?ístup ke 2 GB cloudového úlo?i?tě pro sdílení soubor? a získejte tipy od expert? i inspiraci ze stovek videokurz?.
?

When it’s gone, it’s gone.

Co je pry?, u? se nevrátí.

?asově omezená nabídka: V aplikacích Lightroom a Photoshop m??ete své fotografie snadno upravovat, transformovat a sdílet. Jen za 10,07 € měsí?ně v?. DPH. Pospě?te si, tato nabídka kon?í 30. srpna.?
?